Over

Duidelijk is dat fietsen en Drenthe onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het onderwerp en de activiteit fietsen draagt bij aan verschillende doelen: Drenthe wordt gezonder, duurzamer en de economie krijgt een boost. Om een aanbod passend bij de wensen van fietsers (voornamelijk toeristen) te creëren, wordt samenwerking gestimuleerd. Eén van de manieren om samen te werken, is het samenstellen van arrangementen op drentheaanbod.nl.

Arrangementen

Het principe van ‘Arrangementen’ is:

  1. Onderzoeken wat er is aan activiteiten, evenementen en ander aanbod
  2. Onderzoeken (activerend) waar er vraag naar is
  3. Bestaand aanbod bundelen tot ‘wielerverhalen’ of fietsbelevenissen
  4. Aanvullen/ ontwikkelen wat mist om tot volledige arrangementen te komen en om aan te sluiten bij de vraag
  5. Businesscases creëren rondom arrangementen inclusief eigenaarschap
  6. Gerichte marketing van de arrangementen

Voorbeelden arrangementen

Aan het project ‘Arrangementen’ wordt al gewerkt vanaf 2013. Een aantal van de nieuwe evenementen zijn zó ontwikkeld dat er arrangementsmogelijkheden zijn. Hierbij gaat het vooral om overnachtingen. Te denken valt aan bungalowhuur inclusief MTB en een dag in de bus bij de Ronde van Drenthe. Of aan arrangementen met als onderwerp ‘gezondheid’ (met gezondheidschecks), met cultuur- dan wel cultuurhistorie of andere sporten.

Specifieke wielerarrangementen zijn onderdeel van het fietsbureau Op Fietse. Ook de MTB-pistekaart en de uitkomsten vanuit de Wielervisie zijn onderdeel van de arrangementen. Daarnaast zal Drenthe Beleeft ook inzoomen op arrangementen, waarbij de nadruk vooral op de Gezondste fietsprovincie zal liggen.

Boekingstool

Om de vraag te onderzoeken is er al een boekingstool drentheaanbod.nl actief. Deze zal vooral ook internationaal, bijvoorbeeld via de UCI, ingezet worden. Hier kunnen arrangementen worden samengesteld, maar dit geeft vooral ook aan waar de vraag ligt. De UCI, andere Bike Regions en het netwerk in Duitsland worden vooral ingezet als communicatie- en marketingkanalen.

 

Pin It on Pinterest

Share This