Over

Als we willen dat iedereen gaat fietsen …moet er wel een geschikte fiets zijn voor iedereen. Naast de mensen, die de bewuste keus maken om géén fiets te hebben, zijn er verschillende redenen waarom op dit moment ongeveer 1% van de inwoners van Drenthe (en dat zijn al snel 5000 mensen) geen passende fiets heeft. Deze redenen zijn in grote lijnen dat mensen aangepaste fietsen nodig hebben (in velerlei vormen) en dat mensen geen geld hebben om een fiets kopen. We richten ons in eerste instantie op de laatste groep, waarbij we direct ruimte creëren voor de fiets ‘op maat’.

Fietsen voor iedereen

Armoede

Drenthe en armoede lijken onafscheidelijke begrippen. De armen- en veenkoloniën, beide met name gesticht in Drenthe, versterken dat beeld. De structurele armoede heeft effect op de inwoners. Het hoge percentage overerfbare armoede zorgt voor het ontbreken van perspectief. Alle mogelijk maatschappelijke achterstanden zijn in deze gebieden te vinden. Inwoners stellen zich afwachtend op, hebben een hoge zorgconsumptie en verschuilen zich vaak achter ‘dit is niet voor ons soort mensen’.

Bij veel partijen in Drenthe staat armoede en aandacht voor kwetsbare groepen (met name kinderen) hoog op de agenda. Juist omdat steeds meer blijkt dat de meest kwetsbaren ook het meest ongezond leven; Drenthe heeft de hoogste BMI-cijfers van Nederland. Daarom is het plan ontstaan om kinderen een kans te geven zélf, al is het maar voor een deel, hun toekomst te veranderen. Zélf invloed uitoefenen op de kwaliteit van hun leven en direct een goed voorbeeld geven aan hun directe omgeving. Een plan waardoor het hele systeem in beweging komt.

Het plan: ieder kind een fiets

Ieder kind in Drenthe verdient een fiets:

  • Die zorgt voor beweging
  • Die de mogelijkheid biedt tot het aanleren van een gezonde leefstijl (voor kind + gezin)
  • Met een extraatje: met het aantal gefietste kilometers kunnen punten verdiend worden, waarmee producten gekocht kunnen worden.

Start uitvoering: 100 fietsen

Concreet krijgen 100 kinderen in Drenthe een ‘Mag-tig’ fiets. Dit is een in de Drentse gevangenis gemaakte (leuke, mooie en hippe) fiets met een geïntegreerd systeem dat de gereden kilometers per kind bijhoudt. Deze kilometers worden omgezet in Health coins (gezonde euro’s). Met deze coins is het mogelijk om gezonde producten (zowel voeding als activiteit) te kopen. Voor jezelf en voor je familie.

Toekomst

In eerste instantie gaat het om 100 fietsen, maar in de toekomst moet het mogelijk zijn om alle kinderen, die geen of geen passende fiets hebben, er één te verstrekken.

Planning

Het is de bedoeling dat de provincie het voortouw neemt in de productie van de Mag-Tig, gemeenten volgen en  tijdens de eerste Label party op 30 januari wordt de eerste fiets gepresenteerd.

Pin It on Pinterest

Share This