Over

Drenthe heeft sinds vorig jaar de status van 5-sterren fietsregio en is ambitieus als het om fietsen gaat; we willen de status graag behouden en versterken. Fietsen is een belangrijke aanjager van onze vrijetijdseconomie, de gezondheid van mensen en verduurzaming van de samenleving. De inzet is ook om Drenten zelf te verleiden vaker de fiets te pakken, voor woon-werk- of schoolverkeer, recreatief en sportief gebruik.

Op Fietse naar School en Op Fietse naar Werk

Op Fietse naar School

Het programma ‘Op Fietse naar school’ is in 2015 gestart. In dit programma worden activiteiten aangeboden die het (veilig) fietsen naar school stimuleren. Op deze manier wordt een bijdrage geleverd aan de ambitie van de provincie Drenthe om fietsprovincie nummer 1 te zijn en te blijven.

Doel Op Fietse naar School

 • Bijdrage aan de gemeentelijke ‘JOGG’ (Jongeren op Gezond Gewicht) doelstellingen gericht op het thema Gratis Bewegen. Dit heeft ten doel zoveel mogelijk jongeren in de leeftijd van 0 t/m 19 jaar te laten bewegen met als beoogd effect de toename van gezond gewicht onder jongeren.
 • Een stijging van het aantal kinderen dat op de fiets naar school gaat. 

Uitgevoerde activiteiten Op Fietse naar School

 1. Verkiezing Fietsschool van het jaar
 2. Marketingcampagne gericht op gedragsverandering
 3. Ondersteuning Noordenveld fietsgemeente
 4. Aansluiting en/of op nieuwe kansen aansluiten (armoederegeling)
 5. Side-events (ad-hoc) – via KCE

Samenwerkingspartners Op Fietse naar School

 • JOGG-regisseurs gemeenten
 • Buurtsportcoaches
 • Verkeers- en vervoersberaad Drenthe
 • VVN
 • Marketing Drenthe
 • Drenthe Beweegt
 • Hanzehogeschool Groningen

Resultaat Op Fietse naar School

De campagne ‘Op Fietse naar school’ heeft als doel om scholieren te stimuleren zoveel mogelijk op de fiets naar school te gaan. Het doel is behaald; het thema ‘Op Fietse naar School’ heeft een breed bereik gehaald en het aantal deelnemende scholen stijgt elk jaar. In de campagne staat de familie Leeflang centraal. Op een humoristische manier laten zij zien waarom op de fiets naar school belangrijk is. Via facebook en instagram konden kinderen en jongeren meedoen aan diverse acties en leuke prijzen winnen, zoals een jaar lang gratis Spotify of Itunes. De scholen die meestrijden om de titel hebben verschillende acties ondernomen om te laten zien waarom zij fietsschool van Drenthe zijn. Zo zijn er stickers geplakt, sleutelborden gemaakt, verkeersprojecten gedaan en zelfs meegedaan aan buitenlandse fietstochten voor een goed doel.

Alle 9 deelnemende scholen hebben een nominatie ontvangen. Immers, alle initiatieven die genomen worden om fietsen te stimuleren, zijn winst! Daarom zijn alle deelnemende scholen eigenlijk al winnaars. Maar er kan er maar 1 met de gouden fiets naar huis gaan en de wielerexperience winnen! Op 6 juli, tijdens de World Cup Paracyling, wordt uit drie finalisten de winnaar bekend gemaakt.

In mei had de winnaar van 2016-2017, OBS De Eenspan uit Emmen, hun wielerexperience op het wielercentrum in Assen. De klas werd met de bus opgehaald en hebben daar clinics BMX, mountainbiken en baanwielrennen gehad. Een mooie manier om met andere takken van fietsen kennis te maken, de clinics zijn met veel enthousiasme ontvangen en de kinderen hebben een leuke dag gehad.
Over een vervolg in schooljaar 2018-2019 wordt momenteel gesproken.

Op Fietse naar Werk

Het project Op Fietse naar Werk zal naar alle waarschijnlijkheid eind 2017 starten.

Pin It on Pinterest

Share This