Over

Drenthe heeft sinds vorig jaar de status van 5-sterren fietsregio en is ambitieus als het om fietsen gaat; we willen de status graag behouden en versterken. Fietsen is een belangrijke aanjager van onze vrijetijdseconomie, de gezondheid van mensen en verduurzaming van de samenleving. De inzet is ook om Drenten zelf te verleiden vaker de fiets te pakken, voor woon-werk- of schoolverkeer, recreatief en sportief gebruik.

Op Fietse naar School en Op Fietse naar Werk

Op Fietse naar School

Het programma ‘Op Fietse naar school’ is in 2015 gestart. In dit programma worden activiteiten aangeboden die het (veilig) fietsen naar school stimuleren. Op deze manier wordt een bijdrage geleverd aan de ambitie van de provincie Drenthe om fietsprovincie nummer 1 te zijn en te blijven.

Doel Op Fietse naar School

 • Bijdrage aan de gemeentelijke ‘JOGG’ (Jongeren op Gezond Gewicht) doelstellingen gericht op het thema Gratis Bewegen. Dit heeft ten doel zoveel mogelijk jongeren in de leeftijd van 0 t/m 19 jaar te laten bewegen met als beoogd effect de toename van gezond gewicht onder jongeren.
 • Een stijging van het aantal kinderen dat op de fiets naar school gaat. 

Uitgevoerde activiteiten Op Fietse naar School

 1. Scholencompetitie (verkiezing Fietsschool van het jaar)
 2. Marketingcampagne
 3. Ondersteuning Noordenveld fietsgemeente
 4. Aansluiting en/of op nieuwe kansen aansluiten (armoederegeling)
 5. Side-events (ad-hoc) – via KCE

Samenwerkingspartners Op Fietse naar School

 • JOGG-regisseurs gemeenten
 • Buurtsportcoaches
 • Verkeers- en vervoersberaad Drenthe
 • VVN
 • Marketing Drenthe
 • Drenthe Beweegt
 • Hanzehogeschool Groningen

Resultaat Op Fietse naar School

De marketingcampagne is geslaagd; het thema ‘Op Fietse naar School’ heeft een breed bereik gehaald. Deelname aan de verkiezing Fietsschool van het jaar bleef echter achter. Aanbeveling voor vervolg is eerder beginnen met werven van scholen i.v.m. de schoolplanning.

Op Fietse naar Werk

Het project Op Fietse naar Werk zal naar alle waarschijnlijkheid eind 2017 starten.

Pin It on Pinterest

Share This