De provincie Drenthe beschouwt goede en veilige bereikbaarheid als een belangrijke voorwaarde voor de gewenste ruimtelijke, economische en sociale ontwikkeling van de provincie Drenthe. Het plan voor verkeersveiligheid Drenthe 2011-2020 (duurzame veiligheid) is gericht op preventie. Of, indien niet mogelijk, in ieder geval op vermindering van verkeersgerelateerde verwondingen en overlijden. Het plan is gebaseerd op een integrale aanpak van: ‘mens’, ‘voertuig’ en ‘weg’. Weg en voertuig weerspiegelen de mogelijkheden en moeten zoveel mogelijk bescherming bieden. Mensen moeten goed voorbereid zijn op deelname aan het verkeer door middel van opleiding.  Menselijk gedrag vormt onbetwist de belangrijkste factor met betrekking tot de oorzaak van ongevallen. 

Veiligheid

 

Fietsonderwijs en -opleiding

Fietsen is gezond, leuk en handig. Maar fietsers zijn kwetsbare verkeersdeelnemers. Voorlichting, educatie en training gericht op veilig fietsgedrag is daarom erg belangrijk. De Drentse overheden faciliteren (in samenwerking met VVN, de Fietsersbond, de ANWB, de Politie en vele andere publieke én commerciële partijen) een uitgebreid Programma Gedragsbeïnvloeding Verkeersveiligheid. Binnen dat programma heeft Veilig(er) fietsen een belangrijke plaats.

Via theorie- en praktijklessen worden kinderen en pubers (op de scholen), nieuwe fietsers (op AZC’s etc), ouderen en anderen bepaald bij veilig (leren) fietsen en een veilige en verantwoorde deelname aan het verkeer.

Van basisvaardigheden (opstappen, remmen, manoeuvreren, fietsen en tegelijk het verkeer in de gaten houden) tot vervolgvaardigheden (veilig op de Ebike), het komt allemaal aan bod. Van klaslokaal tot AZC; van fietsvaardigheidslessen op het schoolplein tot een fietsparcours voor ouderen op de E-bike; van theorie en praktijk tot train-de-trainer; van voorlichting over de veilig-uitgeruste-fiets tot Fietskeuring; van les over en het toetsen van verkeersregels tot brainstormen over fietsveiliger gedrag.
Daarbij wordt gewerkt met allerlei interventievormen: van boek tot theater; van praktijk op plein of straat tot brochure; van simulatie tot campagne; van Verkeersmarkt tot brainstormsessies.

Daarnaast hebben we ook nog massa-mediale campagnes (RTV, publieke borden en schermen; social media) zoals dit voorjaar de campagne ‘Veurjoar in de kop’ waar we motorrijders voorbereiden op hun eerste voorjaarsrit en tijdens TT-Assen de Bob TT campagne waar we extra aandacht besteden aan de Bob-boodschap tijdens dit grote evenement. Ook zijn we samen met Drentse hulpverleningsdiensten, ANWB, VVN en Drentse gemeenten druk bezig met het groots opzetten van de Fietsverlichtingscampagne voor komend najaar waar aandacht wordt gevraagd voor veilige fietsverlichting. Dergelijke campagnes en andere voorlichting worden ook ingezet om andere verkeersdeelnemers meer rekening te laten houden met de kwetsbare fietser.

Zie voor een uitgebreider overzicht op de site van veilig bereikbaar Drenthe.

 

Pin It on Pinterest

Share This