Cycling Lab is een unieke en dynamische samenwerking tussen markt, onderzoek, onderwijs en gebruikers in de wereld van fietsen en innovatie. De kennis van deze partijen wordt gecombineerd en gebruikt om bij te dragen aan de ontwikkeling van Drenthe als nummer één fietsgebied van de wereld. Bestaande producten en diensten worden op een nieuwe manier verbonden, waardoor er duurzame, bruikbare en gebruiksvriendelijke fietsoplossingen worden ontwikkeld.

Cycling Lab

Projecten Cycling Lab

De projecten van Cycling Lab kunnen teruggebracht worden naar drie kernactiviteiten:

  • Nieuwe implementatie van bestaande applicaties
    Voorbeelden: bijdrage aan conceptontwikkeling Fietssnelweg Assen – Groningen, Conceptontwikkeling voor de ‘ecologische fietsroute’, bijdrage aan het bio-samengestelde fietspad in Emmen.
  • Ontwikkelen van nieuwe en innovatieve producten
    Naast het koppelen van activiteiten richt Cycling Lab zich ook op het ontwikkelen van nieuwe innovatieve producten. De band tussen nieuwe media en moderne apparaten speelt een belangrijke rol. Voorbeelden: Cycling Go; een project dat de leerlingen bewust maakt van hun gedrag in een poging hen te leiden tot een gezondere levensstijl. En de Fietsenapp Drenthe, waarin we alle activiteiten binnen Drenthe kenbaar maken bij nieuwe doelgroepen.
  • Stimuleren economische spin-off
    Nieuwe ontwikkelingen, mooie cases en andere toepassingen hebben alleen effect als ze onder de aandacht komen. Voorbeeld: de MTB Routes Drenthe; waarbij Cycling Lab de routes in kaart heeft gebracht, advies heeft gegeven over het verbinden van de routes en vooral het verbinden met lokale ondernemers en horeca. Bezoekers worden hiermee aangemoedigd meer geld in de regio te besteden.

Cycling Lab is anderhalf jaar geleden opgericht. Inmiddels nemen 15 marktpartijen, 2 onderwijsinstellingen (Hanzehogeschool en RUG) en verschillende gebruikers deel aan Cycling Lab. Cycling Lab heeft een stimulerende en bemoedigende rol. Vanuit die positie is ze betrokken bij een groot en divers aantal projecten.

Stand van zaken zomer 2018

Afgelopen jaar hebben we met onze partners actief gewerkt aan de rol van de fiets als aanjager van innovatie. Thema’s als healthy ageing, vrijetijdseconomie, mobiliteit, presteren, veiligheid en duurzaamheid komen samen in en via fietsen. Samen met onze partners vanuit bedrijfsleven, onderwijs en gebruikersvertegenwoordigers leveren we een bijdrage aan de fietsambities van Drenthe.

Onze inspanningen hebben geleid tot veel nieuwe contacten, bijeenkomsten en kennisdeling. Tussen de partners binnen Cycling Lab maar ook met andere (overheids) instanties. Dit past prima binnen de doelstellingen die we geformuleerd hebben bij de start. Ook sluit dit goed aan bij de rol die we als showcase hebben in het kader van het UCI Bike Region Label.

Concreet zijn we vanuit Cycling Lab het afgelopen jaar onder meer betrokken geweest bij de Fietssnelweg Assen – Groningen, de visie op een ecologische fietsverbinding, de ontwikkeling van een nieuw concept om schoolkinderen te stimuleren om met de fiets naar school te gaan, onderzoek naar het gebruik van ebikes en bij diverse campagnes en publieke uitingen rondom fietsen in Drenthe. Cycling Lab is inmiddels een gevestigde naam en wordt door veel partijen gevonden en gevraagd om mee te denken in conceptontwikkeling. Innovatie, creativiteit en duurzaamheid zijn en blijven de vertrekpunten van onze inbreng.

Voor de toekomst blijft Cycling Lab op zoek naar extra mogelijkheden om haar gebundelde kennis toe te passen. In concrete opdrachten om de fietsambities in Drenthe te verwezenlijken en in onderzoeksopdrachten waarmee studenten aan de slag kunnen.

Pin It on Pinterest

Share This