Fietsen is populair. Maar we weten niet precies hoeveel actieve fietsers er op dit moment zijn. We zouden óók graag willen weten wat hun motieven zijn, wat hun bestemming is en of ze een e-bike of ‘gewone’ fiets besturen.

Fietsmonitor

Dit soort gegevens worden steeds belangrijker voor:

  1. De beleidsmakers in Drenthe die het gebruiken bij het nemen van beslissingen;
  2. De vrijetijdssector die het gebruikt voor het creëren van kansen voor de ontwikkeling van fietsproducten in brede zin.

Om deze informatie te achterhalen ontwikkelt de Provincie Drenthe een monitor-systeem. De Fietsmonitor wordt ontwikkeld volgens een groeimodel. Het groeimodel bestaat uit vier stappen.

Stap 1: tellen aantal fietsers

De eerste stap is het creëren van een statistische basis door het aantal fietsers op relevante locaties te meten. Dit zal in 2017 gerealiseerd worden.

Stap 2 en 3: toevoegen bestaande data in een dashboard

Ontwikkeling van een online dashboard met daarin diverse bestaande data. Het doel van het dashboard is om gegevens in relevante informatie om te zetten en het visueel te maken. Deze stappen worden in 2017/2018 uitgevoerd.

Stap 4: toevoegen aanvullende informatie

Als na het afronden van stap 2 en 3 aanvullende informatie vereist is, zullen de provincie en andere belanghebbenden de mogelijkheden om nieuwe gegevens te verzamelen, bekijken.

 

Nieuwe technologieën

Innovatie is belangrijk tijdens de vier stappen van het groeimodel. Daarom experimenteert de provincie met nieuwe technologieën, zoals een telsensor die via het LoRa-netwerk is aangesloten. De samenwerking zelf is ook innovatief; de provincie heeft meerdere Drenthe-partners betrokken bij de ontwikkeling, maar heeft ook het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in het proces opgenomen. Veel overheidsinstanties in Nederland worstelen met het controleren van fietsers. Via het ministerie kan de ontwikkeling en voortgang van de Fietsmonitor in Drenthe gemakkelijk worden gedeeld met andere organisaties op nationaal niveau.

 

Pin It on Pinterest

Share This